Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Odszkodowania i ubezpieczenia

Strona główna » Oferta » Odszkodowania i ubezpieczenia

Oferujemy naszą pomoc w każdym przypadku gdy ktoś wyrządził Ci szkodę, a ubezpieczyciel nie wypłacił lub zaniżył wysokość odszkodowania. Przenalizujemy podstawę i wysokość należnej Ci kwoty, a także wskażemy kolejne kroki postępowania. Nasza pomoc obejmuje zarówno zastępstwo na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela jak i na etapie sądowym.

Po zakończeniu postepowania likwidacyjnego zweryfikujemy czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa (w szczególności w zakresie sposobu wyliczenia odszkodowania). Wtedy również podejmiemy decyzję odnośnie dalszych czynności, włączenie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Analogicznie będzie wyglądać nasza współpraca w sytuacji gdy ubezpieczyciel całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania. Możemy również reprezentować Cię w sporze bezpośrednim z osobą trzecią, która wyrządziła szkodę.


Oferta

Zobacz również

Więcej