Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką”) określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.adfinem.eu/ (zwanego dalej: „Serwisem”), przez osobę odwiedzającą (zwaną dalej: „Użytkownikiem”).

Celem Polityki jest przedstawienie Użytkownikom Serwisu – w sposób przejrzysty – pełnej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub funkcjonowaniem Serwisu, zapraszamy do kontaktu (dane teleadresowe wskazane są poniżej).

§ 1

Administratorem danych osobowych oraz wydawcą Serwisu (dalej jako: „Administrator”) jest: Kancelaria Radców Prawnych Ad Finem Rafał Wiśniewski, ul. 1 Maja 5A/97,10-117 Olsztyn NIP 874 165 92 97, REGON 364853380.

e-mail: kancelaria@adfinem.eu, tel. +48 791 004 550.

§ 2

 1. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez udostępniony w tym celu formularz kontaktowy lub środki komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) podane w ramach Serwisu.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Warunkiem skorzystania z formularza kontaktowego jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 3. Administrator będzie przetwarzał także inne dane osobowe Użytkownika (niż wskazane w ust. 2), jeżeli zostaną wprowadzone do formularza kontaktowego lub podane w trakcie kontaktu z Administratorem.

§ 3

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 2. W zależności od przyczyny, dla której Użytkownik skontaktuje się z Administratorem, podane dane osobowe będą przetwarzane:
  1. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

§ 4

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są dostawcy rozwiązań IT (w tym hostingu i usług poczty).

§ 5

Użytkownik ma prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a po tym czasie mogą być przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 7

Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych dla celów statystycznych i funkcjonalnych.
 3. Użytkownik może zarządzać plikami cookies w każdym czasie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może wyłączyć lub zablokować obsługę wszystkich lub niektórych plików cookies.

§ 9

 1. Niniejsza Polityka jest dostępna na stronie: [https://www.adfinem.eu/polityka-prywatnosci/] oraz w siedzibie Administratora.

Oferta

Najnowsze na blogu

Więcej