Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Prawo administracyjne

Strona główna » Oferta » Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria świadczy również usługi związane z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, na każdym etapie postępowania.

W ramach wykonywanych usług złożymy w Twoim imieniu wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego lub wstąpimy do postępowania w toku jego prowadzenia przez właściwy organ administracji publicznej. W każdym przypadku naszym celem będzie uzyskanie dla Ciebie korzystnej decyzji administracyjnej.

Ponadto, nasza oferta obejmuje:

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.
  • sporządzanie skarg do Naczelnego Sadu Administracyjnego,
  • reprezentacje przed organami administracji publicznej oraz podczas postępowań sądowoadministracyjnych.

Oferta

Zobacz również

Więcej